Önceki Yıllara ait Harç ve Sınav Ücretleri

2021 yılı Harç ve Sınav Ücretleri

2021 YILI SÜRÜCÜ BELGESİ İŞLEMLERİ HARÇ VE SINAV ÜCRETLERİ
Ücret Adı Miktarı
Yazılı Sınav Hizmetleri Ücreti (E-Sınav) 100,00
Direksiyon Sınav Ücreti 130,00
Sürücü Belgesi Kart Ücreti (225,00 Değerli Kağıt Bedeli + 45,00 Vakıf Hizmet Bedeli) 270,00
A, A1, A2, F Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli 272,00
B Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli 820,10
C, CE, D, G Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli 1.368,40

2021 YILI İŞ MAKİNESİ OPERATÖRLÜK BELGESİ İŞLEMLERİ HARÇ VE SINAV ÜCRETLERİ
Ücret Adı Miktarı
İş Makineleri Operatörlük Yazılı ve Uygulama Sınav Ücreti 120,00
Sürücü Belgesi Kart Ücreti (Sürücü Belgesine işletilmek istenirse) 270,00
G Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli (Sürücü Belgesine işletilmek istenirse) 1.368,40

2021 YILI MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ (SRC-ODY-ÜDY) İŞLEMLERİ HARÇ VE SINAV ÜCRETLERİ
Ücret Adı Miktarı
Mesleki Yeterlilik (SRC, ODY, ÜDY) Sınav Ücreti 110,00
SRC Belge Ücreti 31,00

Harçlar ve 225,00 TL Sürücü Belgesi Değerli Kağıt bedeli Maliyeye, Halkbanka, Ziraat Bankasına, Vakıfbanka veya Kredi kartınızla İnteraktif Vergi Dairesine yatırılmaktadır. 45,00 TL Sürücü Belgesi Kart ücreti Vakıf Hizmet Bedeli Halkbanka veya diğer anlaşmalı bankalara yatırılmaktadır.
Nüfus Müdürlüğüne herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından 29/12/2020 tarihli ve 31349 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 86 Seri No’lu Tebliği ile 01/01/2021 tarihinden geçerli olmak üzere trafik harçları 2020 yılı yeniden değerleme oranı %9,11 (dokuz virgül onbir) oranında artırılmıştır.
31/12/2020 tarihli ve 31351 sayılı 5. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün 66 Sıra No'lu Genel Tebliği ile 01/01/2021 tarihinden geçerli olmak üzere Değerli Kağıtlardan olan Sürücü belgesi kart ücreti arttırılmıştır.

2020 yılı Harç ve Sınav Ücretleri

2020 YILI SÜRÜCÜ BELGESİ İŞLEMLERİ HARÇ VE SINAV ÜCRETLERİ
Ücret Adı Miktarı
Yazılı Sınav Hizmetleri Ücreti (E-Sınav) 90,00
Direksiyon Sınav Ücreti 120,00
Sürücü Belgesi Kart Ücreti (200,00 TL Değerli Kağıt Bedeli + 37,00 TL Vakıf Hizmet Bedeli) 237,00
A, A1, A2, F Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli 249,30
B Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli 751,70
C, CE, D, G Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli 1.254,20

2020 YILI İŞ MAKİNESİ OPERATÖRLÜK BELGESİ İŞLEMLERİ HARÇ VE SINAV ÜCRETLERİ
Ücret Adı Miktarı
İş Makineleri Operatörlük Yazılı ve Uygulama Sınav Ücreti 110,00
Sürücü Belgesi Kart Ücreti (Sürücü Belgesine işletilmek istenirse) 237,00
G Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli (Sürücü Belgesine işletilmek istenirse) 1.254,20

2020 YILI MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ (SRC-ODY-ÜDY) İŞLEMLERİ HARÇ VE SINAV ÜCRETLERİ
Ücret Adı Miktarı
Mesleki Yeterlilik (SRC, ODY, ÜDY) Sınav Ücreti 100,00
SRC Belge Ücreti 29,00

Harçlar ve 200,00 TL Sürücü Belgesi Değerli Kağıt bedeli Maliyeye, Halkbanka, Ziraat Bankasına, Vakıfbanka veya Kredi kartınızla İnteraktif Vergi Dairesine yatırılmaktadır. 37,00 TL Sürücü Belgesi Kart ücreti Vakıf Hizmet Bedeli Halkbanka veya diğer anlaşmalı bankalara yatırılmaktadır.
Nüfus Müdürlüğüne herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından 27/12/2019 tarihli ve 30991 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 84 Seri No’lu Tebliği ile 01/01/2020 tarihinden geçerli olmak üzere trafik harçları 2019 yılı yeniden değerleme oranı %22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) oranında artırılmıştır.
31/12/2019 tarihli ve 30995 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 64 Sıra No'lu Genel Tebliği ile 01/01/2020 tarihinden geçerli olmak üzere Değerli Kağıtlardan olan Sürücü belgesi kart ücreti arttırılmıştır.

2019 yılı Harç ve Sınav Ücretleri

2019 YILI SÜRÜCÜ BELGESİ İŞLEMLERİ HARÇ VE SINAV ÜCRETLERİ
Ücret Adı Miktarı
Yazılı Sınav Hizmetleri Ücreti (E-Sınav) 80,00
Direksiyon Sınav Ücreti 110,00
Sürücü Belgesi Kart Ücreti (166,00 TL Değerli Kağıt Bedeli + 30,00 TL Vakıf Hizmet Bedeli) 196,00
A, A1, A2, F Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli 203,40
B Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli 613,30
C, CE, D, G Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli 1.023,20

2019 YILI İŞ MAKİNESİ OPERATÖRLÜK BELGESİ İŞLEMLERİ HARÇ VE SINAV ÜCRETLERİ
Ücret Adı Miktarı
İş Makineleri Operatörlük Yazılı ve Uygulama Sınav Ücreti 100,00
Sürücü Belgesi Kart Ücreti (Sürücü Belgesine işletilmek istenirse) 196,00
G Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli (Sürücü Belgesine işletilmek istenirse) 1.023,20

2019 YILI MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ (SRC-ODY-ÜDY) İŞLEMLERİ HARÇ VE SINAV ÜCRETLERİ
Ücret Adı Miktarı
Mesleki Yeterlilik (SRC, ODY, ÜDY) Sınav Ücreti 90,00
SRC Belge Ücreti 24,00

2018 yılı Harç ve Sınav Ücretleri

2018 YILI SÜRÜCÜ BELGESİ İŞLEMLERİ HARÇ VE SINAV ÜCRETLERİ
Ücret Adı Miktarı
Yazılı Sınav Hizmetleri Ücreti (E-Sınav) 75,00
Direksiyon Sınav Ücreti 100,00
Sürücü Belgesi Kart Ücreti (134,00 TL Değerli Kağıt Bedeli + 25,00 TL Vakıf Hizmet Bedeli) 159,00
A, A1, A2, F Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli 164,40
B Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli 495,70
C, CE, D, G Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli 827,00

2018 YILI İŞ MAKİNESİ OPERATÖRLÜK BELGESİ İŞLEMLERİ HARÇ VE SINAV ÜCRETLERİ
Ücret Adı Miktarı
İş Makineleri Operatörlük Yazılı ve Uygulama Sınav Ücreti 80,00
Sürücü Belgesi Kart Ücreti (Sürücü Belgesine işletilmek istenirse) 159,00
G Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli (Sürücü Belgesine işletilmek istenirse) 827,00

2018 YILI MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ (SRC-ODY-ÜDY) İŞLEMLERİ HARÇ VE SINAV ÜCRETLERİ
Ücret Adı Miktarı
Mesleki Yeterlilik (SRC, ODY, ÜDY) Sınav Ücreti 80,00
SRC Belge Ücreti 20,00

2017 yılı Harç ve Sınav Ücretleri

2017 YILI SÜRÜCÜ BELGESİ İŞLEMLERİ HARÇ VE SINAV ÜCRETLERİ
Ücret Adı Miktarı
Yazılı Sınav Hizmetleri Ücreti (E-Sınav ve Klasik Sınav) 70,00
Direksiyon Sınav Ücreti 80,00
Şoförler Odası Sürücü Belgesi Dosyası (Sivas ili için geçerlidir) 10,00
Sürücü Belgesi Kart Ücreti 139,00
A, A1, A2, F, B Engelli Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli 143,70
B Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli 433,10
C, CE, D, G Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli 722,50

2017 YILI İŞ MAKİNESİ OPERATÖRLÜK BELGESİ İŞLEMLERİ HARÇ VE SINAV ÜCRETLERİ
Ücret Adı Miktarı
İş Makineleri Operatörlük Yazılı ve Uygulama Sınav Ücreti 80,00
G Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli (Sürücü Belgesine işletilmek istenirse) 722,50

2017 YILI MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ (SRC-ODY-ÜDY) İŞLEMLERİ HARÇ VE SINAV ÜCRETLERİ
Ücret Adı Miktarı
Mesleki Yeterlilik (SRC, ODY, ÜDY) Sınav Ücreti 80,00
SRC Belgesi Kart Ücreti 17,00

2016 yılı Harç ve Sınav Ücretleri

2016 YILI HARÇ VE SINAV ÜCRETLERİ
Ücret Adı Miktarı
Yazılı Sınav Hizmetleri Ücreti (E-Sınav ve Klasik Sınav) 60,00
Direksiyon Sınav Ücreti 70,00
Şoförler Odası Sürücü Belgesi Dosyası 10,00
Sürücü Belgesi Kart Ücreti 128,50
A, A1, A2, F, B Engelli Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli 133,70
B Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli 402,90
C, CE, D, G Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli 672,10

2015 yılı Harç ve Sınav Ücretleri

BELGE ADI TUTARI
Yazılı Sınav Hizmetleri Ücreti 60 TL
Direksiyon Sınav Ücreti 60 TL
Şoförler Odası Sürücü Belgesi Dosyası 10 TL
Sürücü Belgesi Kart Ücreti 119 TL
A1, A2, F, H Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli 126,70 TL
B Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli 381,70 TL
D, E, G Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli 636,60 TL
Uluslararası Sürücü Belgesi 254,40 TL

2014 yılı Harç ve Sınav Ücretleri

BELGE ADI TUTARI
Yazılı Sınav Hizmetleri Ücreti 50 TL
Şoförler Odası Sürücü Belgesi Dosyası 10 TL
Sürücü Belgesi Kart Ücreti 107 TL
A1, A2, F, H Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli 115,10 TL
B Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli 346,70 TL
D, E, G Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli 578,20 TL
Uluslararası Sürücü Belgesi 231,10 TL

2013 yılı Harç ve Sınav Ücretleri

BELGE ADI TUTARI
Yazılı Sınav Hizmetleri Ücreti 53 TL
Şoförler Odası Sürücü Belgesi Dosyası 10 TL
Sürücü Belgesi Kart Ücreti 101 TL
A1, A2, F, H Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli 110,80 TL
B Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli 333,60 TL
D, E, G Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli 556,35 TL
Uluslararası Sürücü Belgesi 222,40 TL

2012 yılı Harç ve Sınav Ücretleri

BELGE ADI TUTARI
Yazılı Sınav Hizmetleri Ücreti 53 TL
Şoförler Odası Sürücü Belgesi Dosyası 10 TL
Sürücü Belgesi Kart Ücreti 87,50 TL
A1, A2 Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli 96,35 TL
B Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli 290,10 TL
D, E, G Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli 483,80 TL
F, H Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli 96,35 TL
Uluslararası Sürücü Belgesi 193,40 TL

2011 yılı Harç ve Sınav Ücretleri

BELGE ADI

TUTARI

Yazılı Sınav hizmetleri ücreti

45 TL

Sürücü Belgesi Kart Ücreti

73 TL

A1, A2 Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli

83.80 TL

B Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli

252.30 TL

D, E, G Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli

420.70 TL

F, H Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli

83.80 TL

Uluslararası Sürücü Belgesi

168.20 TL


MENÜ


SINAVLAR